Werkgroep Audiovisueel Medisch Erfgoed Nederland (AMEN)

 

De werkgroep AMEN is in het leven geroepen om het Nederlands medisch historisch erfgoed op het gebied van foto’s, films (16mm) en videobanden (VHS) bijeen te brengen in een beeldarchief en zo te bewaren voor de toekomst. De werkgroep is betrokken bij het audiovisueel vastleggen van bijeenkomsten rond de geschiedenis der geneeskunde in het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk. Daarnaast zijn bijeenkomsten rond het audiovisuele bezit en rond medisch historische films en series in voorbereiding.

Leden van de Werkgroep

  • Dick de Jong
  • Rob Schipper
  • Jaap Borstlap
  • Anno van der Tol

Taken

  1. Zorg voor 16 mm films: het inventariseren, restaureren, digitaliseren en archiveren van de films. Samenwerking met Beeld en Geluid in Hilversum (Dick de Jong).
  2. Zorg voor VHS-banden: kiezen welke banden gedigitaliseerd moeten worden. Zorg dragen voor regelmatige actualisering van de bestanden (Rob Schipper).
  3. De audiovisuele vastlegging van bijeenkomsten op Urk. Het bewaren van de audiovisuele verslagen van o.a. seminars en interviews met gepensioneerde getuigen van de medische geschiedenis valt onder de verantwoordelijkheid van het AMEN. Inmiddels zijn vijf chirurgische witness seminars opgenomen in het beeldarchief (Anno van der Tol).
  4. Het organiseren van bijeenkomsten rond het audiovisuele bezit. Tijdens deze bijeenkomsten zal rond één of meerdere filmfragmenten of films een wetenschappelijke bijeenkomst worden georganiseerd. De invulling van de thema’s zal afhankelijk zijn van het beschikbare materiaal.
  5. Het beeldarchief: In het beeldarchief van het Trefpunt worden ook foto’s, dia’s, fotoboeken en fotoalbums bewaard.

 

 

Steun ons met een DONATIE