Werkgroep Medisch Latijn


De Werkgroep Medisch Latijn begon in 2017 met het vertalen van medische teksten uit het Latijn. Tijdens het Lustrumsymposium onder de titel 'De libidine  interpretandi', oftewel 'Over de lol van het vertalen' deden de leden van de werkgroep op 17 mei 2022 verslag van hun werkzaamheden.

 

  • André Weel: Opening
  • Toon Kerkhoff: Vertalen als roeping. Ervaringen met Van Beverwijck
  • Mart van Lieburg: Medisch Latijn en medische geschiedenis
  • Aad Schulten: Vertalen is leuk, samen vertalen is nog leuker
  • Menno van Leeuwen: Hoe Latijn(s) het Engels is
  • Wim Rakhorst: De R/ van Recipe, ofwel het potjeslatijn in de artsenijbereidkunde
  • Jan van Gijn: Ad fontes! Over de sereuze apoplexie
  • André Weel: Hoe modern is een medische handleiding uit 1637?

 

Steun ons met een DONATIE