Stethoscoop op het Oude Testament


Onder de titel 'Stethoscoop op Genesis' scheef de oud-huisarts Lukas de Groote een lijvig boek dat in 2010 door de Stichting Amphora Books is uitgegeven. Nadat dit boek was uitverkocht, plaatste de organisatie Joods-Christelijke Dialoog de tekst pericoopsgewijs op haar website.
Uit de contacten die onze vrijwilliger Gert-Jan van der Struys, zelf ook ijverig Bijbelonderzoeker, met zijn collega onderhield, kwam de relatie tussen het Trefpunt en Lukas de Groote tot stand.

Het Trefpunt en de 'Geneeskunde in het Oude-Israël'

 • volgt binnenkort

Lukas de Groote

In zijn curriculum vitae beschrijft Lukas de Groote (1943) dat hij ter wereld kwam als tweede kind van een gezin met drie kinderen.

'Vader was huisschilder, moeder huisvrouw. Ik ben geboren in een huis aan de Amstel ten zuiden van Amsterdam. Daar heb ik heel mijn jeugd doorgebracht, in wat nu gemeente Amstelveen heet. Na de lagere school heb ik Gymnasium-beta gevolgd op het Gereformeerd Gymnasium in Amsterdam. Vanwege matige examencijfers voor alle vakken, zeker voor talen, ben ik uit arren moede maar medicijnen gaan studeren. De studie boeide me nauwelijks en met veel moeite heb k me door de eerste saaie jaren heen geworsteld. Toen de praktische jaren aanbraken ging het beter, maar nog zonder dat ik het gevoel had dat ik in een medisch beroep thuis hoorde. Maar omdat ik intussen getrouwd was en kinderen had en met de nodige moeite afgestudeerd was, ben ik toch als arts aan de slag gegaan. Na mijn diensttijd kon ik als huisarts beginnen. Een opleiding was er in die tijd (1970)  niet. Als assistent bij een ervaren huisarts heb ik het vak geleerd en begon ik langzamerhand meer thuis te raken in het vak van huisarts. Vanaf 1972 ben ik huisarts geweest in Veenendaal, in een groepspraktijk. Op mijn achtenvijftigste heb ik me geassocieerd en ben in deeltijd huisarts voor verstandelijke gehandicapten geworden. Ook heb ik enkele jaren diensten gedaan op een huisartsenpost en als waarnemer gewerkt. Het werken met verstandelijk gehandicapten heb ik parttime gedaan tot mijn 76e jaar. Mijn beperkte affiniteit met het vak heeft mogelijk als voordeel dat ik me altijd erg heb moeten inspannen om het vak toch goed uit te kunnen oefenen. Vooral de psychische aspecten hebben altijd erg mijn belangstelling gehad.
Wat mijn interesse voor de Bijbel betref, vanaf mijn kinderjaren heeft die bestaan, en toen de gelegenheid zich voordeed Hebreeuws te leren heb ik die dan ook met beide handen aangegrepen. Een beetje Nieuwtestamentisch Grieks kon ik lezen, maar het oude Testament was ontoegankelijk in de oorspronkelijke taal. Ondanks dat ik geen taalgevoel bezit heb ik me min of meer het Hebreeuws wat eigen gemaakt. Het voordeel van het gebrek aan taalvaardigheid is dat ik me erg moet concentreren op wat er precies staat. Sinds ruim dertig jaar bestudeer ik nu het Hebreeuws van het Oude Testament en begeleid ik leesgroepen.
De combinatie arts-Hebraïcus is in Nederland zeldzaam. Ook bij gerenommeerde vertalers is medische kennis gering, terwijl men wel meent medische onderwerpen te kunnen vertalen, vrijwel zonder bij deskundigen navraag te doen. Ik hoop daarin een kleine bijdrage te kunnen leveren, waarbij ik me soms zelfs buiten mijn eigen vakgebied begeef.'

 

Presentaties

In de komende tijd zal Lukas de Groote een reeks medische exercities in de tekst van het Oude Testament in het Trefpunt presenteren. De presentaties zijn via het Youtube-kanaal van het Trefpunt te beluisteren.

U kunt op de voordrachten reageren met een e-mailbericht aan Lukas de Groote (klik hier).

 • 1 Samuel 5: 6-12 en 6: 1-5
 • Genesis 38: 6-19 en 24-27
 • Genesis 29: 15-30
 • Genesis 34: 1-4, 11-27 en 31
 • Genesis 39: 1-20
 • Genesis 12: 10-15-20a en 20: 1-6 en 10-12
 • 2 Samuel 11: 1-13
 • 1 Samuel 17: 2-11 en 32-50
 • Genesis 25: 25-26 en 35: 16-19
 • Exodus 2: 1-10
 • Richteren 3: 12-29
 • Genesis 18: 12-13; 1 Koningen 1: 1-4; Ruth 3: 6-14
 • Genesis 25: 27-34; 1 Samuel 14: 25-27 en 30: 9-12
 • 2 Samuel 3: 20-27; 20: 8-10 en 18: 9-15
 • Genesis 4: 1-16 en Exodus 2: 12
 • 2 Samuel 13: 1-2 en 6-16
 • Genesis 21: 5-21
 • 1 Koningen 17: 1-9 en 17-23; 2 Koningen 4: 17-21 en 32-37
 • Genesis 30, 37, 40, 41 en 47
 • Genesis 24: 1-6 en 63-67, 26: 1-9 en 27: 1-3 en 7
 • Genesis 32: 22-33
 • Richteren 4: 4-11 en 15-22 en 5: 24-27
 • Exodus 4: 10-21a
 •  

 

Steun ons met een DONATIE