Donatie

De stichting is geheel afhankelijk van de financiële bijdragen van begunstigers, subsidies en legaten.

ANBI logo

De stichting heeft de culturele ANBI status. Voor uw donatie mag u daarom een extra bedrag aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. Meer hierover vindt u op de pagina 'Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?' van de Belastingdienst.

Als u minimaal 5 jaar lang een donatie wilt doen dan kunt u deze helemaal aftrekken. Hiervoor is een Overeenkomst Periodieke gift in geld nodig tussen u en Trefpunt MGN.

Donaties zijn welkom op bankrekening NL79 INGB 0006 0842 81 ter name van 'Stg Centrum voor med-hist doc en medische erfgoed'.

Hiervoor kunt u eventueel gebruik maken van de gegeven iDEAL betaalverzoek links.

Betaalverzoek via iDEAL

Donatie Trefpunt MGN

Uw donatie is welkom op bovenvermelde bankrekening, onder vermelding van 'Donatie Trefpunt MGN'.

iDEAL betaalverzoek - Donatie Trefpunt MGN

Jaarlijkse donatie

Vrienden, begunstigers en mecenassen

  • worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten en activiteiten
  • krijgen de links toegestuurd voor het volgen van de livestreams van de bijeenkomsten die door het Trefpunt zelf worden georganiseerd
  • krijgen voorrang bij aankoop van doubletten uit onze verzameling

Wij verwelkomen u graag als

  • vriend, vanaf € 50,-
  • begunstiger, vanaf € 250,-
  • mecenas, vanaf € 1.000,-

Aanmeldformulier

Ik ben geen robot:


Donatie Paletfonds

Het Paletfonds is bestemd voor de ondersteuning van het (niet-universitaire) medisch-historische onderzoek dat binnen het Trefpunt wordt uitgevoerd.

Uw donatie is welkom op bovenvermelde bankrekening, onder vermelding van 'Donatie Paletfonds'.

iDEAL betaalverzoek - Donatie Paletfonds