Donatie

De stichting is geheel afhankelijk van de financiële bijdragen van begunstigers, subsidies en legaten.

De stichting heeft de culturele ANBI status. Voor uw donatie mag u daarom een extra bedrag aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. Meer hierover vindt u op de pagina 'Ik geef aan een goed doel - mag ik mijn gift aftrekken?' van de Belastingdienst.

ANBI logo

Donaties zijn welkom op bankrekening NL79 INGB 0006 0842 81 ter name van 'Stg Centrum voor med-hist doc en medische erfgoed'.

Hiervoor kunt u eventueel gebruik maken van de gegeven iDEAL betaalverzoek links.

Betaalverzoek via iDEAL

Eénmalige donatie Trefpunt MGN

Uw donatie is welkom op bovenvermelde bankrekening, onder vermelding van 'Donatie Trefpunt MGN'.

iDEAL betaalverzoek - Donatie Trefpunt MGN

Eénmalige donatie Paletfonds

Het Paletfonds is bestemd voor de ondersteuning van het (niet-universitaire) medisch-historische onderzoek dat binnen het Trefpunt wordt uitgevoerd.

Uw donatie is welkom op bovenvermelde bankrekening, onder vermelding van 'Donatie Paletfonds'.

iDEAL betaalverzoek - Donatie Paletfonds

Jaarlijkse donatie Trefpunt MGN

Vrienden en mecenassen worden uitgenodigd voor alle bijeenkomsten en activiteiten. Bij aankoop van doubletten uit onze verzameling krijgt u voorrang.

Vriend

Uw donatie is welkom op bovenvermelde bankrekening, onder vermelding van 'Donatie Vriend Trefpunt MGN'.

iDEAL betaalverzoek - Donatie Vriend Trefpunt MGN

Mecenas

Uw donatie is welkom op bovenvermelde bankrekening, onder vermelding van 'Donatie Mecenas Trefpunt MGN'.

iDEAL betaalverzoek - Donatie Mecenas Trefpunt MGN

Aanmeldformulier


Ik ben geen robot: