Bijeenkomsten

 • Onderzoekpresentatie Noortje Jacobs

  Noortje Jacobs verhaalt in deze presentatie over haar onderzoek naar de historische omgang met lichaamsmateriaal: bloed en melk. De presentatie is te volgen via de livestream van het Trefpunt (klik hier voor de link naar de livestream).

 • Boekpresentatie 'Lijkennood'

  Jarenlang zocht Marga Spil in archieven naar de lijkenvoorziening van de universiteiten in Leiden en Utrecht. Het resultaat is nu verschenen in de reeks TMGN-cahiers. Zie haar presentatie, geïntroduceerd door Jan Nassy, de bibliofiele vrijwilliger van het Trefpunt. Voor vragen over de inhoud: mail de auteur.

 • Boekpresentatie 'Receptenboek'

  In de collectie van het Trefpunt bevindt zich het receptenboek van Bernardus Middendorp uit Bourtange (1695). Het manuscript is nu uitgegeven in de serie TMGN-cahiers. Een rijke bron over de behandeling van burgers, soldaten, zwangere vrouwen en paarden. Wim Rakhorst verzorgt de presentatie.

 • Boekpresentatie Stephen Snelders

  Met zijn studie over de geschiedenis van de drugssmokkel begeeft de wetenschapshistoricus Stephen Snelders zich op het grensvlak van de cultuur-, farmacie- en medische geschiedenis. De presentatie is te volgen via een livestream (klik hier).

 • Boekpresentatie 'Maar ik ben geen schooier'

  Nicolaas van Nieuwenhuysen was een bekwaam en gerespecteerd chirurg. Hij koos in mei 1940 de kant van de Duitsers en ontpopte zich als een bijzonder hardvochtige arts in kamp Amersfoort. Over zijn optreden als kamparts en zijn deelname aan de Nederlandse Ambulance naar het Oostfront schreven Adriaan van Es en Arjeh Kalmann een boek waarin tal van morele en medisch-ethische kwesties aan de orde komen.

 • Boekpresentatie Anno van der Tol

  In de jaren 2015-2022 organiseerde Anno van der Tol in het Trefpunt zeven witness seminars en sprak hij met 49 hoofdrolspelers over de ontwikkeling van hun chirurgische specialisme. In dit fraaie boek, een TMGN-uitgave, doet hij verslag. 

 • Lunchlezing Louis Verschoor

  Een studiereis naar Halle op zoek naar een uniek exemplaar van een medisch boek: Louis Verschoor laat in deze presentatie zien hoe fascinerend een onderzoek in de medische geschiedenis kan zijn (video).

 • Lunchlezing Jan Nassy

  Hoe belangstelling voor de medische geschiedenis tijdens een vakantiereis tot mooie ontdekkingen kan leiden, laat Jan Nassy zien in dit boeiende verslag van zijn reizen naar Noorwegen (video). 

 • TMGN-cursus: Paleopathologie

  De TMGN-cursus Interdisciplinaire Medische Geschiedenis opent op 7 oktober 2022 met vier colleges over de paleopathologie door de meest eminente vertegenwoordiger van dit vakgebied in Nederland: professor George Maat. Binnenkort volgen hier de gegevens over de aanmelding voor deelneming aan de cursus.

 • Bijeenkomst Neurologische Eponiemen

  De 29e jaarvergadering van de Sectie Geschiedenis der Neurowetenschappen (NVvN) was gewijd aan de 'Nederlandse neurologische eponiemen'. Zie het programma en de video's van de lezingen.

 • Lunchlezingen

  Tijdens de vrijwilligersdagen worden regelmatig lezingen en onderzoekspresentaties gehouden. Voor  een overzicht van eerdere lunchlezingen klik hier.

 • Lunchlezing Huib van Dis

  Huib van Dis, de nestor van de medisch psychologen in Nederland en een gewaardeerde curator-vrijwilliger in het Trefpunt zal in deze lunchlezing het thema van de iatrogene amnesie belichten.

 • Urkdag Fysiotherapie 2022

  De jaarlijkse 'Urkdag' van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie is gewijd aan de ontwikkeling van de bindweefselmassage. Het programma met de bijzonderheden over het programma vindt u hier.

 • Farmaceutisch-Historische Dag

  Sinds de jaren zeventig is de relatie tussen arts en apotheker wezenlijk veranderd. Door te kijken naar de samenhang tussen verleden, heden en toekomst proberen we de ontwikkeling te verbeelden. Voor meer informatie, klik hier.

 • Lunchlezing Jacob de Leeuwe

  Velen zullen de Amsterdamse huisarts Jacob de Leeuwe kennen van de prachtige documentaire 'De sleutel van het leven'. Op 29 september zal hij tijdens een lunchlezing vertellen over zijn grootse onderneming: het leveren van de Nederlandse vertaling van de Talmoed, en over de betekenis van de Talmoed voor het verstaan van de Tora en het Oude Testament.

 • Joodse artsen en de Holocaust

  Op 11 december 2021 opende René Héman, voorzitter van de Artsenfederatie KNMG, de tentoonstelling 'Joodse artsen en de Holocaust' (openingstoespraak). Sindsdien reist de expositie door heel Nederland. Een kopie van de panelen staat nu opgesteld in de 'KNMG-Historiekamer' in het Trefpunt.

 • TMGN-curatorendag mei 2022

  De curatoren van het Trefpunt dragen, veelal mede namens de medisch-wetenschappelijke vereniging of historische werkgroep die zij vertegenwoordigen, verantwoordelijkheid voor de opbouw, het beheer en de ontsluiting van de erfgoedcollecties op het terrein van hun expertise. Op 25 mei 2022 vergaderden zij om hun werkzaamheden onderling af te stemmen en zo te werken aan de realisering van de doelstellingen van het Trefpunt.

 • NVMG Ledenvergadering 2022 (2)

  De voorjaarsvergadering van de NVMG is gewijd aan het thema 'de organisatie van de gezondheidszorg '. Nele Beyens spreekt over haar biografie van Els Borst en Petrie Roodbol over haar onderzoek naar de plaats en teloorgang van de verpleegkundig directeur in de Nederlandse ziekenhuizen. Zie voor meer info de website van de NMG.

 • Dubbele lunchlezing Bert Keizer

  Voor en na de lunch neemt Bert Keizer ons mee naar het denken over geest en stof bij de oude Grieken. Descartes benadrukte de scheiding nog eens. Voor filosofen blijft het echter een probleem. Neuroanatomen zien dat probleem niet. De Grieken zijn de ontdekkers van de levenloze stof. Zij verwijderden de geest uit de stoffelijke wereld zodat de mogelijkheid van materiële wetenschappen ontstond.

 • 50 jaar Computertomografie

  Zes prominente sprekers brachten tijdens dit symposium de geschiedenis van de computer tomografie gedurende de afgelopen halve eeuw in beeld: Prof. Dr. Frans Zonneveld, Prof. Dr. Jos van Engelshoven, Dr. Lucas Kingma, Prof. Dr. Jan van Gijn en Prof. Dr. Mathijs Oudkerk. Zie het verslag en de video's van de lezingen.

 • TMGN-cursus 2022

  Ook dit jaar wordt in het Trefpunt een cursus Medische Geschiedenis gehouden. In tien lezingen geven deskundigen een panoramisch beeld van het spoor dat infectieziekten in de geschiedenis hebben getrokken. In de middag wordt een medisch-historische film vertoont en worden bronteksten besproken. De lezingen zijn ook via een livestream te volgen. Voor alle informatie: zie de webpagina.

 • NVMG Ledenvergadering 2022 (1)

  Op 27 januari 2022 hield de NVMG haar - door corona verlate - algemene ledenvergadering 2021. Voorafgaand aan deze vergadering werd een minisymposium gehouden onder de titel 'Het stinkt'. Beide activiteiten waren alleen via een livestream te volgen. De video's van de lezingen komen later beschikbaar.

 • Symposium Geschiedenis Neurowetenschappen

  Het grensvlak tussen leven en dood is gedurende de laatste eeuwen sterk veranderd. Aan de hand van de geschiedenis van schijndood, reanimatie, hersendood, morfineverslaving, spina bifida en de dodendans is dit tijdens dit symposium in beeld gebracht. De video's van de presentaties zijn hier beschikbaar.

 • Jaarafsluiting Trefpunt 2021

  De traditionele Kerstlunch in het Trefpunt bleef in coronatijd beperkt tot een livestream van drie presentaties: Ger van de Werf en André Weel verhaalden hun passie voor de Gregoriaanse zang, terwijl Fons Ypma de geboorte van ‘ageing’ Santa Claus en het historisch spoor van de voorhuid van Jezus tot onderwerp koos. Frits Schuitemaker gaf een terugblik op 2021. U kunt de presentaties hier terugzien.

 • Presentatie Cecile aan de Stegge

  Op 1 oktober 2021 is het precies 60 jaar geleden dat de School voor Verpleegkundigen van het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit van start ging met een geheel vernieuwde inservice-opleiding. De directrice die dit voor elkaar wist te krijgen heette zuster J.C. Groneman. Cecile aan de Stegge memoreert in haar lezing (klik hier) de betekenis van deze verpleegkundige pionier.

 • Herdenking Jan Homan van der Heide

  Direct na het overlijden van professor Jan Homan van der Heide verschenen er berichten waarin men verwees naar zijn presentatie in het Trefpunt voor de studenten Klinische Technologie in oktober 2015. Het was inderdaad een indrukwekkend en onvergetelijk optreden. Zijn collega's Anno van der Tol en Jaap Bredée en Ruud Selles blikken terug op zijn persoon en werk en op zijn presentatie. Prof. Jaap Homan van der Heide sprak een dankwoord namens de familie. De bijeenkomst is terug te zien via deze link.

 • Congres Florence Nightingale

  De Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) en het Trefpunt MGN organiseerden dit congres waar in vijf lezingen het leven en werk van Florence Nightingale 'van alle kanten' werd belicht. Zie de lezingen terug op deze webpagina.

 • Bijeenkomst Oogheelkundige Historische Kring

  Met vijf historische voordrachten geeft de Oogheelkundige Historische Kring inhoud aan haar 5e vergadering. Sprekers: Hennie Völker-Dieben, Kees Graamans, Sabah Meriwani, Bert van der Pol en Corrie Hindaal. Info via het mailadres van de OHK.

 • Onderzoekpresentatie Flora Lysen

  'Robot radiologen' en 'algoritmische doktoren' bevolken het huidige debat over artificiële intelligentie en de  'radiologie van de toekomst'. Maar sommige toekomstbeelden van geautomatiseerde processen in de radiologie zijn al meer dan een halve eeuw oud. Hoe kan historisch onderzoek helpen om hedendaagse ontwikkelingen beter te begrijpen?

 • Bijeenkomst Veterinair Historici 2021

  Op 29 juni 2021 heeft het Veterinair Historisch Genootschap zijn algemene ledenvergadering gehouden in het Trefpunt. Het bestuur was fysiek aanwezig, de leden konden via een zoom-verbinding deelnemen aan de vergadering. De lezing van Prof. Dr. Frans van Knapen over 'Ontwikkelingen in de veehouderij sinds Mondriaan (1872)' is alleen op verzoek te beluisteren.

 • Lezing Frans van Knapen

  Deze lezing kan alleen op verzoek (e-mail) worden bekeken. 

 • Witness Seminars & Oral History

  Volg de lezingen die tijdens dit symposium zijn gehouden door Anno van der Tol, Wim Berkelaar en Mart van Lieburg.

 • Daniella Mauer over Jiddische pestrecepten

  Met haar kennis van het Hebreeuws is Daniella Mauer in staat een medisch-farmaceutisch onderwerp te  bestuderen dat voor de meeste onderzoekers op een ontoegankelijk terrein ligt. Haar onderzoek wordt uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar Dr. Bart Wallet, docent Joodse en Jiddische studies, haar begeleider is. Haar presentatie is op deze website te beluisteren. Beluister ook haar presentatie 'Pandemics and Piety in Yiddish Remedy Books'.

 • NVMG Ledenvergadering 2021

  Drie lezingen (over de geschiedenis van de tandheelkunde, diergeneeskunde en vroedkunde) waren tijdens de ledenvergadering van de NVMG via de livestream te volgen. Zie voor meer informatie de website van de NVMG.

 • Het vaccinatiedebat in de Biblebelt

  Volg HIER (opnieuw) de lezingen die op 6 februari 2021 zijn gehouden tijdens de bijeenkomst van het Dutch Bible Belt Network, georganiseerd in samenwerking met het TMGN. 

 • Prof.dr. Hal Cook, oud-directeur Wellcome Institute

  Bezoekers

  In de loop van de jaren heeft een groot aantal bekende medici en medisch-historici het Trefpunt bezocht. Tijdens de lunch hielden zij veelal korte presentatie over hun carrière en werkzaamheden. Zie voor het chronologisch overzicht in het bezoekersalbum.

 • Trefpunt-dichters

  Het Trefpunt weet bij sommige bezoekers en vrijwilligers de dichtader te openen. Een aantal gedichten zijn voor de vergetelheid bewaard.

 • Prof.dr. Frans Zonneveld tijdens zijn radiologische bijdrage

  Grensvlakbijeenkomst Neurochirurgie

  Op 24 november 2018 organiseerde de Werkgroep Geschiedenis Neurochirurgie een Grensvlakbijeenkomst met sprekers uit de overlappende specialismen neurochirurgie, neurologie, radiologie en oogheelkunde. Zie het programma met het (foto-)verslag.

 • V.l.n.r. A. Berghout, J. Orgiazzi, A. de Knecht, W. Wiersinga en P. Smyth

  Geschiedschrijving ETA

  In 2015 vergaderde de Archives Board van de European Thyroid Association onder leiding van prof.dr. Wilmar Wiersinga ter voorbereiding van haar 50th Anniversary Book of the History of the ETA by Annemarie de Knecht-van Eekelen.

 • Urkdag Fysiotherapie 2020

  Op 25 september 2020 organiseerde de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie haar jaarlijkse Urkdag. Het thema was dit jaar: Geschiedenis van wetenschap naar hoofdrol. Zie het programma en (foto-)verslag.

 • Algemene ledenvergadering HGH: voorzitter Frank IJpma

  Historisch Genootschap Heelkunde 2019

 • Werkgroep Historie NVOG 2019

 • NVMG Ledenvergadering 2018

  Zie het verslag van deze Algemene Ledenvergadering, gehouden op 10 november 2018 in het Trefpunt. Met video's van de lezingen van Noortje Jacobs over 'Ethics by Committee' en Huib Schellekens over de magistrale bereiding van geneesmiddelen.

 • Symposium Medisch Verleden Urk

  Samen met de Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek (SCAB) organiseerde het Trefpunt op 20 oktober 2018 een Symposium over 'Het medisch verleden van Urk en de Noordoostpolder'. Zie het programma en het foto- en videoverslag.

 • Bijeenkomst Bedrijfsartsen 2018

 • Bezoek van de Junior Internisten (JNIV) 2017


  Op zaterdag 29 juli 2017 bezocht een delegatie van het JNIV-bestuur het Trefpunt. In Interne Geneeskunde, magazine voor de internist plaatsten Anneke van den Beukel (Maasstad ziekenhuis) en Arie Berghout (curator Interne Geneeskunde, TMGN) een enthousiast verslag van hun bezoek.

 • Oogheelkundig Historische Kring 2019

 • Bijeenkomst Veterinair Historici 2017

  Op 13 september 2017 hield het Veterinair-Historisch Genootschap Argos een druk bezochte bijeenkomst in het Trefpunt. 

 • NVMG Ledenvergadering 2017

  Zie het verslag van deze Algemene Ledenvergadering, gehouden op 8 april 2017 in het Trefpunt. Met video's van de lezingen van Hans Simons over 'Persoonlijke lessen van toen voor nu', ingeleid door Jan Huurman, en van Robert Vonk over 'Een stelsel gemaakt van takjes en twijgjes'.

 • NVMG Ledenvergadering 2016

  Zie het verslag van deze Algemene Ledenvergadering, gehouden op 12 november 2016 in het Trefpunt.

 • Open Dag Trefpunt 2014

  De eerste Open Dag van het Trefpunt werdgehouden op 20 september 2014. Het programma trok een groot aantal bezoekers, zoals ook blijkt uit de berichtgeving in het Het Urkerland.

Lunchlezingen

  Boekpresentaties

   Onderzoekspresentaties

    Witness Seminars

    • Witness seminars in het Trefpunt

     In een witness seminar worden individuele herinneringen aan een gebeurtenis of tijdsperiode systematisch verzameld en vastgeleg door een samenspraak van verschillende deskundigen die onderdeel waren van de medische ontwikkelingen.

    • WS Volksgezondheid en Wetenschap

    • WS Arbeids-Bedrijfsgeneeskunde

    • WS Vaatchirurgie

    • WS Chirurgische Oncologie

    • WS Brandwondenzorg

    • WS Neonatologie

    • WS Hartchirurgie

    • WS Nefrologie

    • WS Kinderchirurgie

    Interviews

    • In memoriam Truus Streutker

     Op 21 oktober 2022 overleed - 93 jaar oud - Trijntje ('Truus') Streutker-Schut. Zij behoort tot de eerste 'generatie' vrijwilligers van het Trefpunt. Loes Schultz, destijds curator van de vroedvrouwencollectie, schreef een in memoriam (pdf).

    • Lunchlezing Boudewijn Chabot

     In de geschiedenis van de Nederlandse gezondheidszorg hebben de medisch-ethische publicaties van Dr. Boudewijn Chabot ruime aandacht gekregen en ampele discussies opgeroepen. Het 'Chabot-arrest' (1993) behoort tot de markeringspunten in de geschiedenis van de euthanasiepraktijk. In deze lezing verhaalt Dr. Chabot ons over het spoor dat hij op weg naar De uitweg (boek 2010) heeft afgelegd. Klik hier voor de video van de lezing.

    • In memoriam Piet van Velthoven

     Piet van Velthoven was niet alleen een mecenas van het Trefpunt, hij schonk het ook zijn omvangrijke collectie gedenkboeken van ziekenhuizen. In een In memoriam (pdf) wordt een korte terugbiik op zijn leven en werk gegeven. In 2020 hield Anno van der Tol een lang interview met hem (naar de video).

    • Polio in Staphorst (1971)

     Tijdens een scholierenbezoek op 13 juni 2022 vertelde de oud-kinderarts Joan van Lookeren Campagne over zijn ervaringen tijdens de polio-epidemie te Staphorst in 1971. Een bijzonder verslag van een epidemie die ruim 50 jaar geleden het vaccinatiedebat volop actueel maakte (klik hier). 

    • Interview met Jan Voogd (2022)

     Op 17 mei 2022 interviewde Peter Koehler de Leids-Rotterdamse neuro-anatoom Jan Voogd over zijn carrière en wetenschappelijk onderzoek. Het interview is verdeeld over drie delen: deel 1, deel 2 en deel 3.

    • Interview met Benno Steenaert

     In een twee uur durend interview vertelt Benno Steenaert aan Piet van Loon, beiden gespecialiseerd in de orthopedische chirurgie, over zijn gang door de ontwikkeling van dit specialisme. Klik hier voor de video.

    • Dr. Piet van Velthoven (li) en Anno van der Tol (re)

     Interview met Piet van Velthoven

     Op 3 maart 2020 hield Anno van der Tol een twee uur durend vraaggesprek met Piet van Velthoven, van 1956-2000 werkzaam als chirurg te Heerlen en Alkmaar. Over zijn medische studie, zijn opleiding tot chirurg en heelkundig bedrijf in de laatste de decennia van de twintigste eeuw. Beluister hier deel 1 en deel 2.

    • V.l.n.r. Arie Berghout, Karl Brandt en Mart van Lieburg

     Interview met Karl Brandt (1923-2019)

     Op 28 juni 2017 interviewde Dr. Arie Berghout zijn collega internist Dr. Karl (K-H.) Brandt. De video-opname van dit interview, verzorgt door Gert-Jan van der Struys, wordt bewerkt voor presentatie op deze website. Zie het in memoriam, verschenen op de website van de NIV.

    • Video Marius Tausk (1902-1990)

     Marius Tausk was een invloedrijk endocrinoloog en de man achter het farmaceutisch bedrijf Organon waarz hij bijdroeg aan de ontdekking van de corticosteroïden en de ontwikkeling van de orale contraceptieve pil. De Universiteit Utrecht benoemde hem in 1937 tot privaatdocent en in 1956 tot buitengewoon hoogleraar met de cryptische leeropdracht ‘theoretische endocrinologie’.

    • Video Piet Muntendam (1901-1986)

     Piet Muntendam geldt als één van de grondleggers van de sociale geneeskunde in Nederland. Hij begon als dorpsdokter in Drenthe. Later werd hij onder meer directeur-generaal en staatssecretaris van volksgezondheid, hoogleraar sociale geneeskunde en rector magnificus. Muntendam heeft de Nederlandse gezondheidszorg mede vormgegeven.

    Domus Dagen

    • Domus Dag 2022 video's

     Tijdens de Domus Dag op 10 december j.l. spraken zes gerenommeerde sprekers over Arts en oorlog. Moraal en werkelijkheid, en hield oud-minister Joris Voorhoeve de prestigieuze Domus Medica Lezing. Klik hier voor de video's van deze presentatie.

    • Domus Dag 2022

     Tijdens de Domus Dag op 10 december j.l. spraken zes gerenommeerde sprekers over Arts en oorlog. Moraal en werkelijkheid, en hield oud-minister Joris Voorhoeve de prestigieuze Domus Medica Lezing. De video's van deze presentatie zijn op deze website geplaatst (zie Domus Dagen).

    • Domus Dag 2021

     Acht prominente sprekers hebben tijdens de 15e Domus Dag gesproken over de feminisering van de medische beroepen. Het verslag met de video-opnames van de presentaties is nu beschikbaar: klik hier.

    • Domus Dag 2020

     De Domus Dag 2020 over het historisch perspectief van de corona-pandemie, was met een reeks topsprekers en bijna 750 inschrijvingen een groot succes. Zie het verslag van deze bijeenkomst en beluister (opnieuw) de lezingen.

    • Domus Dag 2019

     Het thema 'Utopia' leidde op deze Dag tot beschouwingen over o.a. het utopia van de volmaakte mens; de Sovietā€Unie als utopie en de dokters idealen van de KNMG. Zie het Programma en het foto- (en video-)verslag.

    • Domus Dag 2018

     Tijdens deze Dag werden de veranderde en veranderende opvattingen over Ieeftijdsgrenzen en leeftijdsfasen onder de loep worden genomen. Zie het Programma en het foto- (en video-)verslag.

    • Domus Dag 2017

     Artsen hebben zich door de eeuwen heen in wisselende gedaantes gepresenteerd: van priester-filosoof tot de bediscussieerde schakel in de gereguleerde zorgketens. Zie het Programma en het foto- (en video-)verslag.

    • Domus Dag 2016

     Deze Dag was gevuld met presentaties over de historische verwevenheid van het religieuze en medisch domein. Zie het Programma en het foto- (en video-)verslag (klik hier).

    • Domus Dag 2015

     Met zeven medisch-historische en cultuurhistorische lezingen en het optreden van een karikatuurtekenaar werd deze Domus Dag een gezicht gegeven. Zie het Programma en het foto- (en video-)verslag.

    • Domus Dag 2014

     Vijf prominente sprekers uit de wereld van de alfawetenschappen richtten hun blik op de geschiedenis van de geneeskunde. Zie het (foto- en video-)verslag.

    • Domus Dag 2013

     Bekende oud-docenten en een oud-student vertellen over het medisch onderwijs in de jaren zestig en later. Zie het programma, de video's van de presentaties en het fotoverslag (klik hier).

    • Domus Dag 2012

     Een dag met presentaties over medische reizen in de 20e eeuw, gecombineerd met de vertoning van veelal unieke foto- en filmbeelden. Zie het programma en het fotoverslag.

    • Domus Dag 2011

     Een medisch-historische bijeenkomst over patiëntengeschiedenis als vorm van medische geschiedenis. Zie het programma en fotoverslag.

    • Domus Dag 2010

     Een Domus Dag over medische teksten in het Akkadisch, Sanskriet, Arabisch, Oud-Grieks, Neolatijn, Russisch en Japans. Zie het programma en het fotoverslag.

    • Domus Dag 2009

     Zes prominente medisch specialisten een terugblik op de naoorlogse geneeskunde. Zie het Programma en het foto- (en video-)verslag.

    • Domus Dag 2008

     Deze Domus Dag vond plaats als onderdeel van het WOII-project van Medisch Contact. Zie het Programma en het foto- (en video-)verslag.

    • Domus Dag 2007

     Deze eerste Domus Dag was bedoeld om de deelnemers aan het Domus Overleg een podium te geven. Zie het Programma en het foto- (en video-)verslag.

    • Het Domus Overleg

     Het Trefpunt is de vergaderlocatie van het Domus Overleg, het platform waar de historische gremia binnen de KNMG Federatie informatie uitwisselen en hun activiteiten coördineren.

    • Canon van de Geneeskunde

     Op 11 december 2009 werd tijdens de 3e Domus Dag de Canon van de Geneeskunde gepresenteerd. Zie voor de uitgave: BSL shop.

    • Pincet & Penseel - Charles Nyst

     Pincet & Penseel beheert in het Trefpunt een expositieruimte in de Historiekamer van de KNMG. De wisselexpositie is dit keer ingericht door de Alkmaarse anesthesioloog Charles Nyst (1953). Landschappen, subtiele kleurvariaties, structuren van vaatjes en bloemblaadjes verwonderen  hem voortdurend. Voor contact met de kunstenaar, klik hier.

    Onderwijs

    • TMGN-cursus: Biografie en levensloop

     Met vier colleges over de biografie als wetenschap en het historisch onderzoek naar levenslopen voegen de deelnemers aan de TMGN-cursus Interdisciplinaire Medische Geschiedenis een belangrijke dimensie toe aan hun medisch-historische kennis. Zie voor informatie de tegel over de gehele cursus.

    • TMGN-cursus: Evolutionairy medicine

     De TMGN-cursus Interdisciplinaire Medische Geschiedenis vervolgt op 14 oktober 2022 met vier colleges over het boeiend vakgebied van de evolutionaire geneeskunde: een parallelspoor naar het verleden naast de traditionele medische geschiedenis. Twee topwetenschappers op dit terrein zijn onze gidsen.

    • Colleges Geschiedenis Neurologie

     In drie colleges geeft Dr. Peter Koehler, neuroloog en bekend door zijn vele studies over de geschiedenis van de neurowetenschappen, een inleiding tot de geschiedenis van zijn vakgebied. Klik hier voor de collegereeks en de videos.

    • TMGN-cursus Medische Geschiedenis

     Vijf bijeenkomsten met negen top-wetenschappers die vanuit hun discipline zich op het terrein van de medische geschiedenis begeven. U kunt zich nog aanmelden voor deze bijzondere cursus Interdisciplinaire Medische Geschiedenis. Zie de aankondigingen op deze homepage, of download het programma.

    • TMGN-cursus 4 maart 2022

     In verband met een storing kunnen wij (nog) niet live-streamen. Onze excuses hiervoor.

     In tien lezingen geven deskundigen een panoramisch beeld van het spoor dat infectieziekten in de geschiedenis hebben getrokken. Voor de aanwezigen in het Trefpunt wordt 's middags een medisch-historische film vertoont en  een brontekst besproken. Voor de livestream van de lezingen kan men zich nog opgeven. Voor alle informatie: zie de webpagina.

    • TMGN-cursus 6 mei 2022

     In tien lezingen geven deskundigen een panoramisch beeld van het spoor dat infectieziekten in de geschiedenis hebben getrokken. Voor de aanwezigen in het Trefpunt wordt 's middags een medisch-historische film vertoont en  een brontekst besproken. Voor de livestream van de lezingen kan men zich nog opgeven. Voor alle informatie: zie de webpagina.

    • TMGN-cursus 3 juni 2022

     In tien lezingen geven deskundigen een panoramisch beeld van het spoor dat infectieziekten in de geschiedenis hebben getrokken. Voor de livestream van de lezingen kan men zich nog opgeven. Voor alle informatie: zie de webpagina.

    • Schoolexcursie Pieter Zandt 2021

     Op 23 april 2021 bezochten 17 Havo-leerlingen van de Scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen het Trefpunt. Vrijwilligers van de Trefpunt verzorgden de rondleiding. Bekijk hier het fotoverslag.

    • Colleges Geschiedenis Oogheelkunde

     In een serie lezingen behandelt de emeritus hoogleraar oogheelkunde Paulus de Jong vijf belangrijke thema's uit de geschiedenis van zijn vakgebied. Zie hier de links naar deze lezingen.

    • Stethoscoop op het Oude Testament

     Volg de lezingenserie van Lukas de Groote over medische teksten uit het Oude Testament. Gert-Jan van der Struys verzorgt de opnames die in volgorde online worden gezet.

    • Klinische Technologie 2019

     De Urkdag van de studenten Klinische Technologie op 9 april 2019 volgde het voorbeeld van de bijeenkomsten in de voorgaande jaren. Nieuw was het interview met professor Jan Molenaar, de nestor van de kinderchirurgie in Nederland. Zie het programma en het video- en fotoverslag.

    • Klinische Technologie 2018

    • Klinische Technologie 2017

     Op 27 oktober 2017 reisde een nieuwe lichting studenten klinische technologie naar het Trefpunt voor een onderwijsdag gewijd aan de medische geschiedenis. Na de twee inleidende voordrachten volgden niet minder dan twaalf demonstratiecolleges in kleine groepen. Zie het programma en het video- en fotoverslag.

    • Klinische Technologie 2016

    • Klinische Technologie 2015

     Het eerste bezoek van de studenten Klinische Technologie op 9 oktober 2015 was een groot succes, in het bijzonder dankzij de bijdrage van professor Jan Homan van der Heide over zijn pionierswerk als hartchirurg en dankzij de inbreng van een groot aantal medische specialisten die de geschiedenis van hun vak presenteerden.

      

    • Back to Basic 2016-2019

     In 2016 organiseerde Dr. Klaas Marck samen met zijn collega Jan Sluimers in het Trefpunt de eerste cursus 'Back to Basic' voor plastisch chirurgen. Deze succesvolle bijeenkomst werd in de jaren daarna herhaald.

    Werkgroepen

    • Lustrum Werkgroep Medisch Latijn

     Vijf jaar lang heeft de Werkgroep Medisch Latijn zich bezig gehouden met het vertalen van medische teksten uit het Latijn. Tijdens deze bijeenkomst wordt verslag gedaan van de werkzaamheden en van het 'plezier' in het ontsluiten van medische bronnen in het Latijn. Klik hier voor de video's van de lezingen.

    • Werkgroep december 2017

     Werkgroep Medisch Latijn

     De Werkgroep wil de kennis van het (medisch) Latijn bevorderen door medisch-historische bronnen te vertalen. Liefhebbers van de medische geschiedenis (‘passieve luisteraars’); zij die zich voorbereiden op het lezen en vertalen van Latijnse medische teksten, en ‘experts’ die in het vertalen en analyseren van Latijnse teksten een uitdaging zien, zijn welkom.

    • Conferentie Kindergeneeskunde 1953 (met recorder)

     Werkgroep AMEN

     Regelmatig krijgt het Trefpunt oude videobanden, diacollecties, fotoalbums, oude films en geluidsopnames die het medische verleden illustreren. De werkgroep Audiovisueel Medisch Erfgoed Nederland (AMEN) beheert en bewerkt deze audiovisuele collectie.

    Steun ons met een DONATIE