Over ons

Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland is een kennis-, documentatie- en erfgoedcentrum dat fungeert als platform voor het niet-universitaire onderzoek van de geschiedenis van de geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie, tandheelkunde en de paramedische vakken.

Geschiedenis

De geschiedenis van het Trefpunt begint in 2003 wanneer in overleg met het ErasmusMC het pand aan het Foksdiep 8 wordt gekocht. Deze bedrijfsunit was bestemd voor het onderbrengen van de vakbibliotheek van Mart van Lieburg en van een selectie uit de boeken- en tijdschriften die door de Medische Bibliotheek van het ErasmusMC werden afgestoten. In 2011 kocht mevrouw Annette Bierman de naastgelegen unit (Foksdiep 6) voor het onderbrengen van farmaceutisch erfgoed. De aankoop van Foksdiep 4, mogelijk gemaakt door de Stichting Ondersteuningsfonds, en de oprichting van de Stichting Centrum Medisch Erfgoed betekende in 2013 het begin van een nieuwe periode. In 2016 werd een overeenkomst gesloten met de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit voor de inrichting van het hoekpand Foksdiep 2. Twee jaar later kreeg het Trefpunt zijn vijfde bedrijfsunit (Foksdiep 10) waarin de benedenetage is bestemd voor de opslag van archieven en de bovenetage wordt gebruikt als Historiekamer van de KNMG. In indeling van de gebouwen is terug te vinden op de verschillende plattegronden.

 

 • De gebouwen van het Trefpunt aan het Foksdiep 2-10.
 • Plattegronden

In een tweetal bijlagen is een selectie opgenomen van de foto's uit het eerste decennium (2003-2012) en uit de jaren sinds 2013.

 • Uit de fotoserie 2003-2012
 • Uit de fotoserie sinds 2013

Bestuurlijke organisatie

Het 'Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland' wordt beheerd door een drietal stichtingen die eigenaar zijn van de panden aan het Foksdiep. 

(1) Stichting Centrum Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME)

De SCME beheert de panden aan het Foksdiep 4, 8 en 10. De Stichting werd opgericht op 27 juni 2013 bij notariële actie die werd gepasseerd te Velp, de woonplaats van de secretaris Theo van Berkestijn. Doel van de Stichting is: "(a) de exploitatie en het beheer van een opstal waarin medisch-historische documentatie en medisch erfgoed wordt ondergebracht ten behoeve van historisch onderzoek en dat kan dienen als atelier voor medisch historisch onderzoek en trefpunt van belangstellenden in de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheidszorg; (b) beheer over en instandhouding van de collectie; (c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn".
Het bestuur van de SCME wordt ondersteund door een Raad van Advies. De SCME heeft gebruikersovereenkomsten met verschillende instellingen en organisaties (zie: gebruikers).
Zetel van de Stichting: Gemeente Urk.
Fiscaalnummer: 8529.45.231; KvK nummer: 58248358
Bezoekadres: Foksdiep 4, 8321MK Urk; Contactadres: Stationsstraat 1, 6881VX Velp
E-mailadres Trefpunt: info@tmgn.nl

Financiën

 • PaletFonds

Het Trefpunt is voor zijn activiteiten afhankelijk van donaties en andere vormen van financiële steun vanuit een brede achterban en de kring van Vrienden van het Trefpunt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het Trefpunt belangrijke financiële steun geboden. De ingrijpende veranderingen die nodig waren om het Trefpunt 'corona-proof' te maken zijn mogelijk gemaakt door giften vanuit de vriendenkring van het Trefpunt. Ter ondersteuning van het (niet-universitaire) medisch-historische onderzoek dat binnen het Trefpunt wordt uitgevoerd, beschikt de SCME  over een studiefonds, het Paletfonds geheten. Dankzij de Culturele ANBI status zijn de giften fiscaal gunstig aftrekbaar.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2013/2014-1e halfjaar
Jaarrekening met toelichting 2014
Jaarrekening met toelichting 2015
Jaarrekening met toelichting 2016
Jaarrekening met toelichting 2017
Jaarrekening met toelichting 2018
Jaarrekening met toelichting 2019
Jaarrekening met toelichting 2020

Beleidsplan

Meerjarenbeleidsplan 2014-2019
Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden van bestuursleden en beheerder geschieden zonder beloning. De Stichting werkt strikt op low-budget basis met hulp van enthousiaste ‘vrienden’ als vrijwilligers.

(2) Stichting Farmaceutisch Erfgoed (SFE) / KNMP, werkgroep Geschiedenis Farmacie

De stichting beheert het pand Foksdiep 6, bestemd voor de farmaceutische en farmaceutisch-historische bibliotheek en het farmaceutisch erfgoed. De bijzonderheden over de stichting zijn te vinden op hun website.

(3) Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB)

De stichting beheert het pand Foksdiep 2, bestemd voor de verpleegkundige en verplegkundig-historische bibliotheek en het verpleegkundig erfgoed. De bijzonderheden over de stichting zijn te vinden op hun website.

Beheer

 • Eline van Lieburg
  Eline (E.) van Lieburg
  office manager
 • Mart van Lieburg
  Mart (M.J.) van Lieburg
  emeritus hoogleraar medische geschiedenis

Bezoekersinformatie

Bezoekers kondigen via de email (info[at]tmgn.nl) hun bezoek aan op de vrijwilligers/bezoekersdagen, zoals aangegeven op de agenda van het Trefpunt. De ingang bevindt zich aan het Foksdiep 4. De openingstijden tijd van 10.00-16.00 uur. De toegang tot de andere panden is mogelijk via de bovenetages. De inrichting en voorzieningen van alle panden zijn aangepast aan de corona-voorschriften. Bezoekers dienen zich aan deze voorschriften te houden. 

Bereikbaarheid

Het Trefpunt is bereikbaar:
Per auto: afrit 13 van de A6, richting Urk, bedrijventerrein Zwolsche Hoek.
Per openbaar vervoer: via Station Lelystad Centrum, snelbus 345 met een aansluitende lokale bus (149) die stopt bij Halte Keteldiep, direct naar het Trefpunt.
Reistijd Lelystad-Urk: 40 minuten. Bij evenementen of groepsbezoek kan in overleg speciaal vervoer worden geregeld.

Plan mijn OV reis

Routekaart

Google Maps

Bestuur SCME

 • Rob Barnasconi
  Rob (R.L.V.M.) Barnasconi
  tandarts, oud-voorzitter KNMT, partner bij VvAA
 • Theo van Berkestijn
  Theo (Th.M.G.) van Berkestijn
  huisarts niet-praktiserend, oud-secretaris-generaal KNMG
 • Frits Schuitemaker
  Frits (F.J.) Schuitemaker
  internist-intensivist
 • Monique Theunissen
  Monique (M.A.J.) Theunissen
  senior adviseur VvAA Kennismanagement en Netwerken
 • Anno van der Tol
  Anno (A.) van der Tol
  chirurg niet-praktiserend
 • AndrĂ© Weel
  André (A.N.H.) Weel
  bedrijfsarts en epidemioloog
 • Maaike Wijnen
  Maaike (M.) Wijnen
  projectmanager Bijzondere Collecties UB Utrecht

Raad van Advies

 • Rob Behrens
  Rob (H.R.) Behrens
  lid Raad van Advies
 • Kees de Bruijne
  Kees (C.) de Bruijne
  lid Raad van Advies
 • Jaap Bruins Slot
  Jaap (J.H.J.) Bruins Slot
  lid Raad van Advies
 • J. van Hasselt
  J. (J.C.) van Hasselt
  lid Raad van Advies
 • Frank Keverling Buisman
  Frank (F.) Keverling Buisman
  lid Raad van Advies

Curatoren

Zie voor de namen en de vakgebieden die zij beheren de lijst in de rubriek curatoren.

 

Vrijwilligers

Zie voor de vrijwilligers van de Trefpunt-partners voor de fysiotherapie, de verpleging en de farmacie de websites van de SGF, de SHVB resp. de SFE.

 • Harmjo Blom
  Harmjo (H.J.) Blom
  internist niet-praktiserend
 • Margit Boer-Meisel
  Margit (M.E.) Boer-Meisel
  vrouwenarts niet-praktiserend
 • Ernst Koppejan
  Ernst (E.H.) Koppejan
  neuroloog niet-praktiserend
 • Dries van der Meulen
  Dries (A.J.) van der Meulen
  gynaecoloog niet-praktiserend
 • Wim Mulder
  Wim (W.) Mulder
  oud museumconservator
 • Jan Nassy
  Jan (J.J.) Nassy
  arts niet-praktiserend
 • Leen Quak
  Leen (L.A.) Quak
  specialist ouderengeneeskunde niet-praktiserend
 • Arie Ruitenbeek
  Arie (A.) Ruitenbeek
  arts niet-praktiserend
 • Frits Schuitemaker
  Frits (F.J.) Schuitemaker
  internist-intensivist
 • Marga Spil
  Marga (M.H.C.) Spil
  historisch onderzoeker
 • Gert-Jan van der Struys
  Gert-Jan (G.J.) van der Struys
  huisarts niet-praktiserend
 • Louis Verschoor
  Louis (L.) Verschoor
  internist niet-praktiserend

Privacyverklaring

De SCME heeft een Privacyverklaring TMGN opgesteld.

Cookieverklaring

Deze website plaatst privacyvriendelijke cookies van Twitter en Google Analytics.

 

Steun ons met een DONATIE