Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

 

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie
KNGF - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

 

Deze pagina is in opbouw. Bezoek vooralsnog de bestaande website.

 

Organisatie


Doelstelling

De SGF stelt zich ten doel de historische kennis en interesse met betrekking tot de fysiotherapie te bevorderen.
Zij doet dit door middel van de volgende activiteiten:

  1. Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische bibliotheek en het verzamelen van historisch  materiaal ,waaronder foto’s, films, apparatuur.
  2. Het stimuleren van historisch onderzoek.
  3. Tot haar educatieve taken rekent de SGF o.a. het plaatsen van artikelen in tijdschriften en het geven van lezingen en colleges binnen verenigingen en opleidingsinstituten op het terrein van de fysiotherapie.
  4. De SGF probeert de geschiedenis van ons vak weer op het lesrooster te plaatsen. Met verschillende opleidingen is er contact om scripties met een historisch onderwerp vanuit de SGF te begeleiden.
  5. De SGF heeft een opslag, atelier en documentatiecentrum waar apparaten, boeken, tijdschriften, archieven, foto- en filmmateriaal van organisaties en personen kunnen worden ondergebracht.

Bestuur

Anton de Wijer (Utrecht), voorzitter (e-mail)
Marlene Lutgert-Boomsma, vice-voorzitter (e-mail)
Wim Schoemans (Doorwerth), secretaris (e-mail)
Hendrik Kok (Uithoorn), penningmeester (e-mail)
Gerda Bangma-van Kooten, bestuurslid (e-mail)
Rob Karstens, bestuurslid (e-mail)                                             
Ronald Valk, bestuurslid (e-mail)

Oud bestuursleden
Thom Terlouw
Pieter Marseille
Peter Buijs
Henk van Leeuwen (+)
Gerhart Kramer (+)
Teun Stekelenburg
Henk Bijlsma (lid van verdienste)
Aad Graafland (lid van verdienste)

Jaarverslagen

Beleidsplan 2021-2025

Ondersteuning SGF

 

Vrijwilligers

 

Aanwinsten

 

Nieuws

 

Publicaties

 

Bijeenkomsten

Dag van de fysiotherapie geschiedenis 24 september 2021

 

Bibliotheek

 

Instrumentencollectie

 

Oral Histories

 

Uitleen mogelijkheid van collectie voor uw praktijk of instelling

Medico Mechanische gymnastiek

LINKS Geschiedenis en Erfgoed

Biografieën van gewone en ongewone fysiotherapeuten en andere zaken

Historische beelden

Contact

 

Steun ons met een DONATIE